Menu

NÁŠ PROGRAM

Volební program Nového směru pro komunální volby v Liberci
5P pro Liberec

1. Přívětivý domov
2. Pořádek ve městě
3. Podpora sociálně slabých a dětí
4. Profesionální správa města
5. Přátelský Liberec

4. Profesionální správa města

1. Politici ve vedení města musí být i odborníky

I politici zvolení do vedení města, na pozici primátora a jeho náměstků, musí být odborníky v oblasti, kterou mají spravovat. Podpoříme proto do vedení města jen lidi vzdělané, s  pracovními zkušenostmi a odbornými znalostmi ve svěřeném resortu.

2. Profesionálové do vedení městských firem

Zasadíme se o to, aby okamžitě skončila praxe, že se do představenstev i do výkonného managementu městských společností dostávají lidé, kteří nemají dostatečné odborné předpoklady pro výkon těchto funkcí. Tyto výnosné trafiky pro zasloužilé stranické funkcionáře musí skončit. Ve vedení městských firem musí být kvalitní lidé, odborné autority, transparentně vybrané v otevřených výběrových řízeních. Hospodaření těchto společností může zlepšit jen kvalitní vedení.

3. Provoz kvalitního magistrátu nemusí být drahý

I úředníci magistrátu musí vykazovat dostatečnou odbornost. Není možné, aby radnice utrácela miliony korun za externí služby, které mohou poskytnout zaměstnanci magistrátu v rámci výkonu své práce. Pokud odborník chybí, je třeba poskytované služby řádně soutěžit v transparentních výběrových řízeních.

4. Přednost koncepčním a strategickým řešením

Naše rozhodnutí se budou řídit schválenými koncepcemi a strategiemi. Nedopustíme nahodilá rozhodnutí, uspokojující zájmy jednotlivce a úzkých skupin. Jsme připraveni zodpovědně spravovat majetek města.

5. Postupné snižování zadlužení města

Diskuze o tom, kdo může za dvoumiliardové zadlužení města, nikam nevedou. Naším úkolem je se s touto situací vyrovnat. Budeme proto podporovat rozpočtovou kázeň a naše veškeré kroky povedou k postupnému snižování dluhu města bez přímého dopadu na kvalitu života jeho obyvatel.

zpátky nahoru

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články