Menu

NÁŠ PROGRAM

Volební program Nového směru pro komunální volby v Liberci
5P pro Liberec

1. Přívětivý domov
2. Pořádek ve městě
3. Podpora sociálně slabých a dětí
4. Profesionální správa města
5. Přátelský Liberec

3. Podpora sociálně slabých a dětí

1. Pro městské startovací byty

Prostřednictvím Městského fondu rozvoje bydlení podpoříme výstavbu nájemních sociálních bytů. Původní bytový fond magistrát rozprodal, a to zavinilo nedostatek nízkonákladového nájemního bydlení. Město sice v současnosti disponuje novým bytovým fondem, ale počet startovacích nájemních bytů pro mladé nebo slabší příjmové skupiny Liberečanů není dostatečný.

2. Pomůžeme městským organizacím získat dotace z EU

Město bude maximálně podporovat organizace při žádostech o projekty podporované z evropských zdrojů. Zajistíme jim poradenství, garance, případně finanční pomoc prostřednictvím překlenovacích úvěrů.

3. Perspektiva pro mateřské školy a základní školy

Budeme investovat do sanací škol i rozvoje školních hřišť. Na měnící se počty dětí v mateřských nebo základních školách nebudeme reagovat se zpožděním. Chceme úzce spolupracovat se soukromými školkami a školami. Rodičům, kteří nenajdou místo v městské školce, poskytneme příspěvek na školku soukromou. Je to efektivnější než výstavba nových předražených objektů.

4. Pro zrušení hazardu a heren

Gamblerství představuje vážný sociální problémem. Víme, že plošný zákaz provozování hazardu nepřinese konec kasin.  Jsme však proti existenci stovky heren na území města, ve kterých bují kriminalita a sociálně patologické jevy. Navrhujeme hazard omezit. Jsme pro zrušení stávající městské vyhlášky a povolení provozování této činnosti pouze na jedné adrese v městském objektu, který bude snadno monitorován a kontrolován městskou i státní policií, kde nebude například dovolená hra hráčům pod vlivem alkoholu, jak je tomu v západních zemích. Omezený příjem z hazardu by nahradily příjmy z nájemného za pronájem prostor.  

5.Program pro handicapované a seniory

Znevýhodněným spoluobčanům chceme vylepšit život ve městě. Zkontrolujeme dopravní dostupnost. Nabídneme jim pracovní příležitosti na magistrátu, v městských společnostech a organizacích.  Vytvoříme podmínky a finančně podpoříme jejich sdružování. Senioři jsou aktivní skupinou společnosti. Postaráme se o jejich začlenění do aktivit, využití jejich zkušeností a střetávání generací na různých stupních.

zpátky nahoru

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články