Menu

Glosa k volební kampani

Slušná a ubohá kampaň v Liberci

Nový směr /NOS/ vede férovou předvolební kampaň. Zaměřili jsme se na věcná řešení témat a nenapadali jsme politické protivníky. Tím víc nás znepokojuje to, co předvádí Změna pro Liberec. Možná proto, že jsme se vždy chovali slušně, nebylo toho moc, čím by nás znemožnila. A tak si vybrala dvě témata, kde nás viní z populismu: snížení daně z nemovitosti a zlevnění tepla.

Zvykli jsme si na to, že všechny návrhy, které mají ulevit lidem, jsou označovány za populismus.  V případě daně z nemovitosti se ale o nic takového nejedná.  Myslíme si, že je důležité včas reagovat na pozitivní vývoj v daňových příjmech města. Ekonomika ožívá, rostou příjmy z DPH. Není tedy nutné držet daň tak vysoko jako v minulých letech. Proto navrhujeme návrat ke stavu před rokem 2012 a snížit daň na původní úroveň. Pokud bychom nepřiznali zlepšení hospodaření, popřeli bychom dobré výsledky naší práce s rozpočtem. Ostatně, když jsme před třemi lety zvýšení daně z nemovitosti se skřípajícími zuby podpořili, bylo to proto, že mělo jít o dočasné řešení. Když peníze zůstanou v kapsách lidí, bude to nejlepší. Ať si každý rozhodne sám, jak s nimi naložit. A když je utratí v Liberci, městu to pomůže mnohem více.

K problematice tepla: Změna lže, když křičí, že slibujeme snížení ceny a nic jsme proto neudělali. V minulém období jsem já osobně dvakrát vyjednal snížení ceny tepla. Třikrát jsem se jménem bytového družstva s městem utkal u soudu a podal ústavní stížnost. Opakovaně jsem předkládal v radě zprávy o postupu v jednání s teplárnou a návrhy, jak dál postupovat. Vypracoval jsem komplexní materiál s několika variantami dalšího postupu a vyzval všechny strany, které kandidují, o vyjádření. Bohužel bez jediné reakce. Jediné, co se ve věci tepla v Liberci změnilo za poslední čtyři roky, je skutečnost, že zatímco v roce 2010 jsem byl jediným, kdo na problém drahého tepla upozornil v předvolební kampani, letos si toto téma přisvojilo hned několik stran. Teď najednou se probudily a chtějí problém rychle řešit.

Jistě, na vykrádání našeho volebního programu jsme si už taky zvykli, tak jakýpak populismus. Změna, KSČM, ANO a Starostové řeší drahé teplo, TOP 09 převzali naše návrhy řešení míst ve školkách, ODS oživuje centrum podle našeho vzoru a Sportovci chtějí snížit poplatky za zábor veřejných prostranství. Je to tím, že jsme náš volební program publikovali už v červnu.

Pokud nás nyní Jan Korytář viní z populismu, je to smutné. Čím jiným by však na sebe mohl upoutat pozornost? Tím, že byl půl roku primátorem a nic nedokázal nebo tím, že zneužívá veřejný prostor pro vlastní kampaň - Změna pro Liberec?  Co si myslet o prohlášení Zuzany Kocumové:  Roky jsem byla součástí systému, ale nyní jsem na správné straně.

Kritiku jiných od nás ale naši voliči nečekají. Nepotřebujeme nikoho očerňovat, svou slušnou kampaň si ustojíme. Jsem rád, že k volbám přistupujeme s novou, regionální značkou, že se kandidáti Nového směru nemusí schovávat za okoukané tváře celostátní politiky, které Liberci beztak nepomohou. Nejsme řízeni z žádného pražského centra, jsme Liberečané. Máme tým odborníků, zkušených manažerů, připravených město profesionálně řídit. Do vlastní firmy by si nikdo přeci také nevybral za ředitele někoho, kdo nikdy nic neřídil a nevedl. Tak proč bychom takovým lidem měli svěřit náš domov – stotisícový Liberec?

Podpořte ve volbách v Liberci kandidátku č. 1, Nový směr. Děkuji Vám.

Petr Černý – předseda Nového směru, lídr kandidátky a kandidát na primátora města

 

 

zpátky nahoru

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články