Menu

Radní Černý chce urychlit rozhodnutí o budoucnosti Teplárny Liberec

Liberec – Bojovník proti předraženému teplu v Liberci, radní Petr Černý, vyzval všechny politické strany, které se chtějí po volbách podílet na správě města, aby se do konce září vyjádřily, jak hodlají řešit problémy centrálního zásobování teplem v Liberci.  Najít rychlou shodu o budoucí koncepci je podle něj nutné proto, že zastaralý ztrátový systém se den ze dne neřízeně rozpadá.

„Propočítával jsem a předložil radě města několik variant řešení,“ dodává Černý. Radní ale žádnou nevybrali a shodli se, že návrh je dobrým základem pro podrobný ekonomický rozbor, který by měla zpracovat nezávislá odborná firma.

Politická strana Nový směr, jíž je Černý lídrem, preferuje, aby se lokality s možností připojení na zemní plyn a vybudování lokálních plynových kotelen od centrálních dodávek z teplárny odpojily. Rozvody v centru by se měly zefektivnit využitím tepla ze spalovny. „Všude by díky tomu klesla cena tepla,“ připomíná s tím, že radnice by tak již plošně nezamítala všechny žádosti o použití městských pozemků k vybudování nových přípojek, což se dnes lidem nelíbí.

Alternativní variantou zůstává výstavba několika kogeneračních jednotek. Vybudovat by je měla sama Teplárna Liberec. Není přitom zcela jasné, jestli by přinesly razantní snížení tepla, jak to tomu u plynových kotelen. Ty zaručují okamžitě více než třetinovou úsporu.

Expert strany Nový směr na teplo v Liberci, bývalý obchodní ředitel liberecké Teplárny Tomáš Buzín upozorňuje, že se stávající politici zatím neshodli na postupu decentralizace.  „Když si vyjasníme postoje již před volbami, výrazně nám to ušetří čas. A o ten jde v tomto případě především,“ zdůrazňuje.

Černý založil už před svým vstupem do politiky sdružení na ochranu odběratelů tepla.  V roce 2011 dostal na starosti vedení pracovní skupiny Teplo pro Liberec, která měla nalézt cestu ke snížení ceny. První verzi předložil Černý radě v únoru. Úředníci pak dostali tři měsíce na její dopracování. Problém ale nevyřešili. V květnu tím rada pověřila znovu Černého. Ten se během prázdnin sešel se zástupci odběratelů, Teplárny i nezávislými odborníky a finální verzi předložil radě v srpnu.

 

Další informace: Petr Černý, tel: 777 733 151

V Liberci 10. září 2014

 

zpátky nahoru

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články