Menu

Liberecký radní Petr Černý navrhl radě města zrušit centrální vytápění z teplárny

Člen rady města a libereckého zastupitelstva Petr Černý v únoru letošního roku předložil radě města k projednání návrh, který se vážně zabývá myšlenkou vyřešit problém drahého tepla z liberecké teplárny řízeným rozpadem stávajícího centrálního systému zásobování. Rada města tento bod přerušila a vrátit se k němu má na nadcházejícím dubnovém jednání.

 

Černý, který je znám jako dlouholetý kritik vysokých cen tepla v Liberci, má v radě města na starosti vedení pracovní skupiny Teplo pro Liberec. Skupina se poslední dva roky zabývala zejména zněním akcionářské smlouvy, na základě které chtěla Teplárna Liberec získat garance, že se nadcházejících dvacet let žádný objekt od Teplárny neodpojí. Zajistit to mělo právě město svým přístupem k žadatelům o odpojení. K dlouhým jednáním se zástupci vlastníka Teplárny Liberec, společností MVV Černý říká: “Zpočátku vše fungovalo dobře, MVV se zavázalo decentralizovat systém vytápění vybudováním tří kogeneračních jednotek, což mělo přinést nižší cenu tepla a tuto cenu stabilizovat. Po výstavbě první výtopny na Františkově však výstavbu dalších dvou podmiňovali uzavřením akcionářské smlouvy. Na jejím znění jsme se nebyli schopni dohodnout, protože se město mělo zavázat k tomu, že učiní všechny kroky, včetně soudních, že se žádný objekt od Teplárny neodpojí a naopak všechny nově postavené budovy se na Teplárnu Liberec připojí, bude li možné. Na to jsme pochopitelně nemohli přistoupit.“

Na základě vývoje jednání s majoritním vlastníkem Teplárny předložil radní Černý návrh řešení radě města. V něm navrhuje revokaci usnesení rady města č. 591 z roku 2008, tedy z doby kdy byl primátorem Jiří Kittner, kterým bylo uloženo magistrátním úředníkům negativně se vyjadřovat k žádostem o odpojení se od systému centrálního zásobování teplem z Teplárny nebo se negativně vyjadřovat ke všem žádostem o použití pozemků města k vybudování přípojek plynu za stejným účelem. Zároveň radní Černý navrhl, aby město zahájilo s Teplárnou Liberec jednání o řízeném rozpadu stávajícího systému CZT s termínem do konce září roku 2016. Tento krok by měla doprovázet úředníky zpracovaná analýza dopadu realizace tohoto kroku, které v sobě zahrnuje i řešení dodávek tepla ze spalovny Termizo.

K důvodům tohoto návrhu Petr Černý uvádí: „Pokud jde o usnesení, kterým město brání vlastníkům domů se odpojit od Teplárny, tak trvalý pokles výroby tepla ukazuje, že taková opatření nejsou účinná. Díky vysoké ceně, která není v porovnání s jinými zdroji konkurence schopná, se objekty, které mají možnost jiného zdroje tepla, od teplárny odpojují.“ Čísla z výročních zpráv dávají Černému za pravdu. Před patnácti lety vyrobila liberecká teplárna 1,9 mil. GJ tepla, v roce 2006, kdy začaly ceny dramaticky růst, to bylo 1,3 mil. GJ a letos Teplárna vyrobí jen 800 tis. GJ. „V systému dvousložkové ceny, ve kterém platíte za vyrobený gigajoule více peněz, protože klesá výroba, se nevyplatí centrální systém provozovat. Zároveň ale není dobré, když dochází k samovolnému rozpadu systému, protože jednotliví odběratelé se odpojují spontánně a na všech větvích. Proto jsem radě města navrhl, aby bylo zahájeno jednání o řízeném rozpadu systému vytápění tak, aby cena tepla z nových kotelen byla pro občany přijatelná. Uvidíme, jak se ostatní radní na nejbližším jednání rady k problému postaví“, dodává Černý.

Ing. Mgr. Petr Černý je předsedou představenstva a ředitelem Stavebního bytového družstva Sever. Je zároveň členem rady a zastupitelstva města Liberec a předsedou finančního výboru zastupitelstva. V červnu roku 2013 založil v Liberci vlastní politickou stranu Nový směr (NOS), které se stal předsedou. Za tuto stranu se bude v nadcházejících komunálních volbách ucházet o pozici primátora.

zpátky nahoru

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články

Dopis voličům

úterý, 07 říjen 2014

Podporujeme stranu Nový směr

neděle, 05 říjen 2014