Menu

Nový směr k 100 dnům liberecké koalice: Ještě větší průšvih než jsme čekali

Protože uplynulo obvyklých 100 dnů hájení nového vedení liberecké radnice v jeho funkcích, je čas zhodnotit dosavadní práci nově vzniklé koalice dvou ambiciózních hnutí ANO a Změna.

Nedá mi to jinak než se zaměřit na hlavní volební téma Nového směru, kterého se však před komunálními volbami ujaly téměř všechny kandidující strany.  Je to problematika v Liberci neskutečně drahého tepla, centrálně dodávaného z místní teplárny.  Přístup koalice k tomuto problému ostatně dobře poslouží jako ilustrační příklad také pro mnoho dalších koaličních postupů.

První věcí, kterou se zastupitelstvo na návrh koalice v problematice tepla v Liberci zabývalo, bylo přeobsazení lukrativně odměňovaných postů v představenstvu Teplárny Liberec a.s. Přestože se program koaličních stran, zejména Změny pro Liberec, hemžil výkřiky o nutnosti odborníků ve firmách s majetkovou účastí města bez ohledu na politickou příslušnost, byli dosavadní zástupci města z ODS a ČSSD vyměněni podobnými energetickými „odborníky“ hnutí Změny a ANO, zastupiteli Petrovským a Galnorem.  Připomeňme, že odměna člena představenstva Teplárny činila v době výměny 35 tis. Kč měsíčně. Pikantní na této skutečnosti je zejména to, že zatímco zástupci představenstva nominovaní Teplárnou pobírají tuto odměnu jako výkonní řídící pracovníci pracující na plný úvazek, zástupci města jen za to, že se jedenkrát za dva měsíce účastní zasedání představenstva.

Zajímavé bylo sledovat, jak zastupitel Petrovský obhajoval své odborné předpoklady pro výkon funkce člena představenstva Teplárny, když uvedl, že se této problematice věnuje již třetím rokem a proto by chtěl zejména změnit stanovy společnosti ve prospěch města a také jednat o změnách v akcionářské smlouvě.  Bohužel si asi neuvědomil, že stanovy může měnit výhradně Valná hromada a změny v akcionářské smlouvě budou jen těžko proveditelné, protože žádná akcionářská smlouva neexistuje.

Výsledkem činnosti koalice ve věci drahého tepla půl roku od voleb je pouze tisková zpráva Teplárny, že oba zástupci města v představenstvu se budou snažit získat dotace na obnovu teplárenských sítí. Už jsme se bohužel nedozvěděli, jakou koncepci zvolila koalice v otázce další existence centrálního zásobování. Možností je hned několik. Připomínám, že dokument, který variantně popisuje možnosti dalšího postupu v této věci, jsem předložil k projednání Radě města již v únoru 2014. Před volbami jsem jej také zaslal k připomínkování všem kandidujícím stranám včetně svého návrhu řešení. Jediní, kteří se vážně situací zabývali, byli zástupci Starostů, kteří také navrhli a prezentovali svou variantu.

Předpokládám, že je stále platné usnesení rady z května 2014 o tom, že bude zpracována analýza jednotlivých variant postupu a na jejím základě bude rozhodnuto, jak dál.  Současná situace totiž nasvědčuje tomu, že ono získávání dotací bude v prováděno výhradně pod kuratelou Teplárny Liberec, takže se drahého tepla jen tak nezbavíme.

Veškerá dosavadní jednání s teplárnou nebo lépe řečeno s jejím majoritním vlastníkem totiž nasvědčují tomu, že se její manažeři snaží za každou cenu jednání s městem protahovat. Tato jednání se vedou již pátým rokem a současná situace, kdy na straně města jsou po volbách partnery naprostí laici, liberecké teplárně vyhovuje, protože každý další den, kdy mohou draze prodávat teplo bez velkých investic, je dobrý. Než se tedy vedení města začne pídit po nějakých těch dotacích, které by po několika letech sanace rozvodů tepla možná konečně snížili cenu, mohlo by zatím teplárně položit otázku, proč nedochází ke snížení ceny tepla, když cena plynu, ze kterého se teplo vyrábí, byla v minulých měsících na historickém minimu. Od ceny nákupu plynu se také odvíjí nákupní cena tepla ze spalovny Termizo. I zde by tedy mělo dojít k jejímu snížení. Přesto cena tepla zůstává stejná a atakuje hranici 800 Kč/Gj.

No alespoň, že si zástupci města v představenstvu snížili své odměny na „pouhých“ 15.000 Kč měsíčně. Tento krok by mohl snížit při plánované výrobě 811 tis. Gj tepla za rok jeho cenu o 80 haléřů na gigajoule. To je  bohužel jediný reálný výsledek práce koalice půl roku od voleb do libereckého zastupitelstva ve věci ceny tepla. Ještě větší průšvih než jsme čekali.

 

  • Ing. Mgr. Petr Černý
  • Předseda politické strany Nový směr
  • Předseda sdružení DOST! na ochranu spotřebitelů tepla
  • Bývalý člen rady a zastupitelstva města Liberce

Poděkování voličům

Dovolte mi, abych všem našim voličům poděkoval za důvěru a hlasy pro kandidátku Nového směru. Jak jistě víte, počet hlasů nestačil k tomu, abychom pronikli do zastupitelstva města a mohli se podílet na dalším směřování Liberce. Jako nová strana v Liberci jsme měli těžkou pozici, přesto se nám podařilo porazit i některé stávající parlamentní strany. Koneckonců, ani zavedené politické strany neměly v Liberci dobré výsledky, když hned tři další parlamentní strany jen s obtížemi překonaly 5% hranici.

Jsem rád, že i přes negativní kampaň, kterou proti nám některé strany vedly (i někteří jednotlivci), se nám podařilo naši kampaň vést férově, bez osobního napadání a zášti. Máme také naději, že naše hlavní volební témata, která si vzala za svá i některá další uskupení kandidující v těchto volbách, nezůstanou novou politickou reprezentací města neřešena. Litujeme jen nízké účasti občanů ve volbách. Vítězným stranám a hnutím blahopřejeme a těšíme se na jejich práci ve prospěch města Liberce.

 

Za členy Nového směru

Ing. Mgr. Petr Černý

předseda strany Nový směr

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články