Menu

Nový směr v krajských volbách v Libereckém kraji součástí Velké dohody

Výkonná rada Nového směru rozhodla, že strana nebude v nadcházejících krajských volbách v Libereckém kraji kandidovat samostatně a stala se součástí tzv. Velké dohody neparlamentních stran a hnutí, které, podobně jako Nový směr, chápou nadcházející krajské volby jako generálku před blížícími se parlamentními volbami v roce 2017. Kandidáty Nového směru v Libereckém kraji tak naleznete na koaliční kandidátce Hnutí občanů za kraje, SPR- RSČ 2016 a strany Patrioti. 

K této koaliční spolupráci předseda Nového směru Ing. Mgr. Petr Černý uvádí: „ Společně jako další neparlamentní strany jsme i my znepokojeni vývojem v naší zemi i s tím, jakým způsobem nás v Evropě, ve světě i při řešení domácích politických problému reprezentují zástupci stávajících politických stran. Krajské volby chápeme jako příležitost pro voliče, aby vyjádřili svou nespokojenost s politikou těchto stran svou účastí a hlasem pro strany mimo stávající Parlament. Byli jsme proto připraveni podílet se na vytvoření co nejširší dohody nejrůznějších neparlamentních stran a hnutí, a to i přes rozdílné programové priority jednotlivých účastníků takové dohody.“

Bohužel i nyní, jako před každými volbami, dala některá menší uskupení sebevědomě nebo chcete-li sebestředně přednost samostatné kandidatuře, a tak i teď kandiduje v krajských volbách velké množství menších neparlamentních stran a hnutí. Hlasy voličů, kteří nepodporují strany zastoupené v Poslanecké sněmovně, se tak mohou tříštit i v těchto volbách.  Vedení Nového směru nechtělo jít cestou dalšího rozmělnění hlasů voličů a dalo přednost široké koalici menších neparlamentních stran, i přes určitou názorovou rozdílnost členů koalice v řešení konkrétních, zejména celostátních témat.“, dodává místopředseda strany Tomáš Hnízdil.

V našem kraji, v naší zemi se chceme cítit především bezpečně a šťastně.“, říká předseda Nového směru Petr Černý.  To je hlavní motto strany pro nadcházející krajské volby. Vedení strany věří v dobrý volební výsledek, který zajistí účast členů této široké koalice v krajském zastupitelstvu.  

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články