Menu
Chyba
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 42

Články stat (12)

Strukturovaný životopis kandidáta do Senátu (volební obvod Liberec) Ing. Mgr. Petr Černý

Narozen

17. listopadu 1973 v Liberci

 

Vzdělání

Střední ekonomická škola v Liberci – obor Všeobecná ekonomika

Vysoká škola Karlovy Vary – obor Právní specializace – titul Bc.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha – obor Politika a politologie v mezinárodních vztazích – titul Mgr.

Vysoká škola finanční a správní Praha – obor Ekonomika a finance – titul Ing.

 

Dosavadní praxe

V letech 1992 – 2002 pracovník zahraničního obchodu a. s. Textilana Liberec

Od roku 2002 – doposud – předseda představenstva a výkonný ředitel SBD Sever Liberec

Politická angažovanost

Člen SNK ED (2006-2010), VV (2010-2011). V roce 2012 založil vlastní politickou stranu Nový směr, ve které působí jako předseda

V letech 2010 – 2014 člen zastupitelstva města Liberec, předseda finančního výboru

V letech 2011 – 2014 neuvolněný člen rady města Liberec

 

Společenská angažovanost

Zakladatel a předseda občanského sdružení Teplo za 399, pozdější název DOST, které se věnuje problematice ochrany spotřebitelů tepla proti praktikám monopolních dodavatelů CZT

 

Rodina, zájmy

Od roku 1997 ženatý, dcera Tereza (1997), syn Jan (2001)

Zájmy: sport, hudba, moderní magie, společenské vědy

Zobrazit více...

Kandidátem Nového směru v senátních volbách v Liberci je její předseda Petr Černý

Liberec – 7. 9. 2016

Měsíc před termínem senátních voleb startuje kampaň Nového směru. Strana jako kandidáta ve volebním obvodu Liberec navrhla a schválila svého předsedu Ing. Mgr. Petra Černého. V jiných senátních volebních obvodech strana nikoho nenominovala. „Cítíme se být zejména regionální stranou, která vznikla na Liberecku a tak nám přišlo samozřejmé nominovat do senátních voleb v tomto regionu předsedu naší strany“, komentuje rozhodnutí vedení strany její místopředseda Tomáš Hnízdil.

A s jakými tématy osloví kandidát voliče? „V kampani se zaměřuji zejména na aktuální témata dnešní celostátní politiky, které spatřuji v tématech jako je bezpečnost regionu v souvislosti s uprchlickou krizí, postavení seniorů na hranici chudoby, podpora bydlení pro mladé, problém zneužívání sociálních dávek či vzrůstající šikaně živnostníků státem“, vyjmenovává Petr Černý hlavní témata své kampaně. Práci v Senátu by chtěl ovšem cílit hlavně na svou odbornost, kterou je problematika bydlení.

Ing. Mgr. Petr Černý (42) je předsedou představenstva a výkonným ředitelem SBD Sever v Liberci, je ženatý a má dvě děti.

Zobrazit více...

Přátelský Liberec

NÁŠ PROGRAM

Volební program Nového směru pro komunální volby v Liberci
5P pro Liberec

1. Přívětivý domov
2. Pořádek ve městě
3. Podpora sociálně slabých a dětí
4. Profesionální správa města
5. Přátelský Liberec

5. Přátelský Liberec

1. Přátelský k vlastním občanům

Zajímají nás vaše názory. Rozhodnutí, která budou měnit charakter, podobu a chod města, ověříme referendem. Budeme transparentní a město a jeho úřad otevřeme ještě více lidem. Podpoříme vznik dalších osadních výborů a pro jejich činnost vytvoříme materiální i finanční podmínky. Ty se pak stanou respektovaným poradním orgánem.

2. Počet turistických atrakcí v Liberci je unikátní

Liberec, to není jen Ještěd. Město má unikátní počet turistických atrakcí a cílů. Turistický potenciál Liberce je stále málo využitý. Sdíleným marketingem městských organizací i soukromých subjektů oživíme cestovní ruch. Město bude přívětivé a vyhledávané návštěvníky z Česka i zahraničí.

3. Podnikatelé budou těžit z podpory cestovního ruchu

Zaměříme se na propagaci Liberce v internetovém prostředí a sociálních sítí, využijeme podpory zdrojů z EU. Zpracujeme jednotnou strategii cestovního ruchu s cílem zvýšit počet návštěvníků města, turisty budeme motivovat k opakovaným návštěvám. Oživíme tím Liberec a podpoříme místní podnikatele.  

4. Podpoříme propagaci města

Budeme marketingově i finančně podporovat městské i soukromé subjekty, které město dobře reprezentují a propagují v Česku i zahraničí. Pomohou nám přilákat do Liberce nové návštěvníky.

5. Pro příspěvkové organizace

I přes současné zadlužení města a rozpočtové problémy, jsme pro zachování všech příspěvkových organizací, které napomáhají dobrému jménu našeho města a přispívají k rozvoji cestovnímu ruchu. Budeme podporovat ZOO, botanickou zahradu, Divadlo F. X. Šaldy a další stejně důležité subjekty.

Zobrazit více...

Profesionální správa města

NÁŠ PROGRAM

Volební program Nového směru pro komunální volby v Liberci
5P pro Liberec

1. Přívětivý domov
2. Pořádek ve městě
3. Podpora sociálně slabých a dětí
4. Profesionální správa města
5. Přátelský Liberec

4. Profesionální správa města

1. Politici ve vedení města musí být i odborníky

I politici zvolení do vedení města, na pozici primátora a jeho náměstků, musí být odborníky v oblasti, kterou mají spravovat. Podpoříme proto do vedení města jen lidi vzdělané, s  pracovními zkušenostmi a odbornými znalostmi ve svěřeném resortu.

2. Profesionálové do vedení městských firem

Zasadíme se o to, aby okamžitě skončila praxe, že se do představenstev i do výkonného managementu městských společností dostávají lidé, kteří nemají dostatečné odborné předpoklady pro výkon těchto funkcí. Tyto výnosné trafiky pro zasloužilé stranické funkcionáře musí skončit. Ve vedení městských firem musí být kvalitní lidé, odborné autority, transparentně vybrané v otevřených výběrových řízeních. Hospodaření těchto společností může zlepšit jen kvalitní vedení.

3. Provoz kvalitního magistrátu nemusí být drahý

I úředníci magistrátu musí vykazovat dostatečnou odbornost. Není možné, aby radnice utrácela miliony korun za externí služby, které mohou poskytnout zaměstnanci magistrátu v rámci výkonu své práce. Pokud odborník chybí, je třeba poskytované služby řádně soutěžit v transparentních výběrových řízeních.

4. Přednost koncepčním a strategickým řešením

Naše rozhodnutí se budou řídit schválenými koncepcemi a strategiemi. Nedopustíme nahodilá rozhodnutí, uspokojující zájmy jednotlivce a úzkých skupin. Jsme připraveni zodpovědně spravovat majetek města.

5. Postupné snižování zadlužení města

Diskuze o tom, kdo může za dvoumiliardové zadlužení města, nikam nevedou. Naším úkolem je se s touto situací vyrovnat. Budeme proto podporovat rozpočtovou kázeň a naše veškeré kroky povedou k postupnému snižování dluhu města bez přímého dopadu na kvalitu života jeho obyvatel.

Zobrazit více...

Podpora sociálně slabých a dětí

NÁŠ PROGRAM

Volební program Nového směru pro komunální volby v Liberci
5P pro Liberec

1. Přívětivý domov
2. Pořádek ve městě
3. Podpora sociálně slabých a dětí
4. Profesionální správa města
5. Přátelský Liberec

3. Podpora sociálně slabých a dětí

1. Pro městské startovací byty

Prostřednictvím Městského fondu rozvoje bydlení podpoříme výstavbu nájemních sociálních bytů. Původní bytový fond magistrát rozprodal, a to zavinilo nedostatek nízkonákladového nájemního bydlení. Město sice v současnosti disponuje novým bytovým fondem, ale počet startovacích nájemních bytů pro mladé nebo slabší příjmové skupiny Liberečanů není dostatečný.

2. Pomůžeme městským organizacím získat dotace z EU

Město bude maximálně podporovat organizace při žádostech o projekty podporované z evropských zdrojů. Zajistíme jim poradenství, garance, případně finanční pomoc prostřednictvím překlenovacích úvěrů.

3. Perspektiva pro mateřské školy a základní školy

Budeme investovat do sanací škol i rozvoje školních hřišť. Na měnící se počty dětí v mateřských nebo základních školách nebudeme reagovat se zpožděním. Chceme úzce spolupracovat se soukromými školkami a školami. Rodičům, kteří nenajdou místo v městské školce, poskytneme příspěvek na školku soukromou. Je to efektivnější než výstavba nových předražených objektů.

4. Pro zrušení hazardu a heren

Gamblerství představuje vážný sociální problémem. Víme, že plošný zákaz provozování hazardu nepřinese konec kasin.  Jsme však proti existenci stovky heren na území města, ve kterých bují kriminalita a sociálně patologické jevy. Navrhujeme hazard omezit. Jsme pro zrušení stávající městské vyhlášky a povolení provozování této činnosti pouze na jedné adrese v městském objektu, který bude snadno monitorován a kontrolován městskou i státní policií, kde nebude například dovolená hra hráčům pod vlivem alkoholu, jak je tomu v západních zemích. Omezený příjem z hazardu by nahradily příjmy z nájemného za pronájem prostor.  

5.Program pro handicapované a seniory

Znevýhodněným spoluobčanům chceme vylepšit život ve městě. Zkontrolujeme dopravní dostupnost. Nabídneme jim pracovní příležitosti na magistrátu, v městských společnostech a organizacích.  Vytvoříme podmínky a finančně podpoříme jejich sdružování. Senioři jsou aktivní skupinou společnosti. Postaráme se o jejich začlenění do aktivit, využití jejich zkušeností a střetávání generací na různých stupních.

Zobrazit více...

Pořádek ve městě

NÁŠ PROGRAM

Volební program Nového směru pro komunální volby v Liberci
5P pro Liberec

1. Přívětivý domov
2. Pořádek ve městě
3. Podpora sociálně slabých a dětí
4. Profesionální správa města
5. Přátelský Liberec

2. Pořádek ve městě

1. Pro běžné opravy chodníků a ulic

Nechceme stavět vzdušné zámky a utrácet miliony korun za drahé projekty, dáme přednost běžným věcem, opraveným cestám a chodníkům kolem domů, na sídlištích i v okrajových částech města. Zlepšíme i žalostný stav silnic v majetku města.

2. Pro větší zapojení Technických služeb města Liberce do oprav komunikací

Není nutné na opravy komunikací najímat cizí soukromé firmy. Liberečané si nepřejí privatizaci podniku Technické služby města Liberce. Prosadíme proto jejich větší zapojení do prací pro magistrát.

3. Pro lepší péči o veřejná prostranství

Zajistíme lepší úklid veřejných prostranství. Zapojíme do nich více podnik Technických služeb nebo i obecně prospěšnou společnost Komunitní práce Liberec. Zlepšíme estetickou tvář města, postaráme se, aby zmizely nelegální reklamy na veřejném majetku

4. Proti diskriminaci některých čtvrtí města

Využití finančních zdrojů města by mělo být rovnoměrné ve všech čtvrtích města. Nedopustíme, aby se na některé části města zapomínalo při rozvoji, nutných opravách i při obnově městského majetku.

5. Pro širokou diskuzi o podobě veřejných prostranství

V případech, kdy půjde o rozsáhlé změny podoby libereckých náměstí, parků nebo jiných veřejných míst, jsme pro rozsáhlou odbornou i laickou diskuzi.

Zobrazit více...

Přívětivý domov

NÁŠ PROGRAM

Volební program Nového směru pro komunální volby v Liberci
5P pro Liberec

1. Přívětivý domov
2. Pořádek ve městě
3. Podpora sociálně slabých a dětí
4. Profesionální správa města
5. Přátelský Liberec

1. Přívětivý domov 

1. Pro snížení daně z nemovitosti a proti navyšování poplatků

Ekonomické problémy a zadlužení města nebudeme řešit na úkor občanů, snížíme daň z nemovitosti na předchozí úroveň, jsme proti zvyšování a zavádění dalších zbytečných poplatků, zdroje budeme hledat v úsporách v řízení města a jeho organizací.

2. Pro dostupné ceny tepla pro občany

I přesto, že město brání občanům v bytových domech se od Teplárny odpojit, každý rok klesá výroba tepla. Odpojují se všichni, kteří souhlas města nepotřebují. Snižování výroby má za následek růst cen tepla. Lokální kotelny a zdroje dokážou teplo vyrobit až o polovinu levněji. Neřešení situace vede k pomalému a neřízenému rozpadu centrálního vytápění. Proto podporujeme řízenou decentralizaci. Ta zajistí občanům, firmám a městu každý rok tisícikorunové úspory za teplo a teplou vodu.  Jsme proti tomu, aby město i nadále bránilo občanům odpojit se od Teplárny Liberec

3. Pro vyšší bezpečnost a více strážníků v problémových oblastech

Nejdůležitější je zajištění pořádku a bezpečnosti ve městě, ne šikanování řidičů za drobné přestupky. Posílíme rozpočet městské policie, posílíme hlídky v problémových oblastech. 

4. Pro živé centrum Liberce

Vrátit život do centra Liberce je úkolem na mnoho let. Co však můžeme udělat hned?  Prosadíme parkování v sobotu zdarma, ve všedních dnech prosadíme snížení ceny parkovného v centru města, zavedeme možnost elektronického placení parkovného, přesuneme farmářské trhy na Soukenné náměstí, zrušíme místní poplatky za zábor prostranství restauratérům a kavárníkům za zahrádky před jejich provozovnami.

5. Pro kulturní, sportovní a společenské aktivity

Budeme podporovat veškeré sportovní, kulturní i volnočasové iniciativy a aktivity pro děti a mládež. Chceme prosadit, aby si město neúčtovalo poplatky za obsazení veřejného prostranství při jejich pořádání.

Zobrazit více...

Darovací smlouva

Pokud se nás rozhodnete podpořit peněžním darem, postupujte prosím podle následujících kroků

  • stáhněte si 2x darovací smlouvu 
  • vyplněné je obě zašlete na adresu:

Politická strana Nový směr (NOS)
k rukám p. Ing. Mgr. Petra Černého
Tolstého 279
463 02, Liberec

  • zašlete částku, kterou chcete darovat na bankovní účet č. 261323799/0300 vedený u ČSOB

Potvrzenou smlouvu Vám vrátíme zpět pro uplatnění daňových výhod.

Zobrazit více...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články

Dopis voličům

úterý, 07 říjen 2014

Podporujeme stranu Nový směr

neděle, 05 říjen 2014