Menu
Chyba
 • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 42

Články stat (10)

Přátelský Liberec

NÁŠ PROGRAM

Volební program Nového směru pro komunální volby v Liberci
5P pro Liberec

1. Přívětivý domov
2. Pořádek ve městě
3. Podpora sociálně slabých a dětí
4. Profesionální správa města
5. Přátelský Liberec

5. Přátelský Liberec

1. Přátelský k vlastním občanům

Zajímají nás vaše názory. Rozhodnutí, která budou měnit charakter, podobu a chod města, ověříme referendem. Budeme transparentní a město a jeho úřad otevřeme ještě více lidem. Podpoříme vznik dalších osadních výborů a pro jejich činnost vytvoříme materiální i finanční podmínky. Ty se pak stanou respektovaným poradním orgánem.

2. Počet turistických atrakcí v Liberci je unikátní

Liberec, to není jen Ještěd. Město má unikátní počet turistických atrakcí a cílů. Turistický potenciál Liberce je stále málo využitý. Sdíleným marketingem městských organizací i soukromých subjektů oživíme cestovní ruch. Město bude přívětivé a vyhledávané návštěvníky z Česka i zahraničí.

3. Podnikatelé budou těžit z podpory cestovního ruchu

Zaměříme se na propagaci Liberce v internetovém prostředí a sociálních sítí, využijeme podpory zdrojů z EU. Zpracujeme jednotnou strategii cestovního ruchu s cílem zvýšit počet návštěvníků města, turisty budeme motivovat k opakovaným návštěvám. Oživíme tím Liberec a podpoříme místní podnikatele.  

4. Podpoříme propagaci města

Budeme marketingově i finančně podporovat městské i soukromé subjekty, které město dobře reprezentují a propagují v Česku i zahraničí. Pomohou nám přilákat do Liberce nové návštěvníky.

5. Pro příspěvkové organizace

I přes současné zadlužení města a rozpočtové problémy, jsme pro zachování všech příspěvkových organizací, které napomáhají dobrému jménu našeho města a přispívají k rozvoji cestovnímu ruchu. Budeme podporovat ZOO, botanickou zahradu, Divadlo F. X. Šaldy a další stejně důležité subjekty.

Zobrazit více...

Profesionální správa města

NÁŠ PROGRAM

Volební program Nového směru pro komunální volby v Liberci
5P pro Liberec

1. Přívětivý domov
2. Pořádek ve městě
3. Podpora sociálně slabých a dětí
4. Profesionální správa města
5. Přátelský Liberec

4. Profesionální správa města

1. Politici ve vedení města musí být i odborníky

I politici zvolení do vedení města, na pozici primátora a jeho náměstků, musí být odborníky v oblasti, kterou mají spravovat. Podpoříme proto do vedení města jen lidi vzdělané, s  pracovními zkušenostmi a odbornými znalostmi ve svěřeném resortu.

2. Profesionálové do vedení městských firem

Zasadíme se o to, aby okamžitě skončila praxe, že se do představenstev i do výkonného managementu městských společností dostávají lidé, kteří nemají dostatečné odborné předpoklady pro výkon těchto funkcí. Tyto výnosné trafiky pro zasloužilé stranické funkcionáře musí skončit. Ve vedení městských firem musí být kvalitní lidé, odborné autority, transparentně vybrané v otevřených výběrových řízeních. Hospodaření těchto společností může zlepšit jen kvalitní vedení.

3. Provoz kvalitního magistrátu nemusí být drahý

I úředníci magistrátu musí vykazovat dostatečnou odbornost. Není možné, aby radnice utrácela miliony korun za externí služby, které mohou poskytnout zaměstnanci magistrátu v rámci výkonu své práce. Pokud odborník chybí, je třeba poskytované služby řádně soutěžit v transparentních výběrových řízeních.

4. Přednost koncepčním a strategickým řešením

Naše rozhodnutí se budou řídit schválenými koncepcemi a strategiemi. Nedopustíme nahodilá rozhodnutí, uspokojující zájmy jednotlivce a úzkých skupin. Jsme připraveni zodpovědně spravovat majetek města.

5. Postupné snižování zadlužení města

Diskuze o tom, kdo může za dvoumiliardové zadlužení města, nikam nevedou. Naším úkolem je se s touto situací vyrovnat. Budeme proto podporovat rozpočtovou kázeň a naše veškeré kroky povedou k postupnému snižování dluhu města bez přímého dopadu na kvalitu života jeho obyvatel.

Zobrazit více...

Podpora sociálně slabých a dětí

NÁŠ PROGRAM

Volební program Nového směru pro komunální volby v Liberci
5P pro Liberec

1. Přívětivý domov
2. Pořádek ve městě
3. Podpora sociálně slabých a dětí
4. Profesionální správa města
5. Přátelský Liberec

3. Podpora sociálně slabých a dětí

1. Pro městské startovací byty

Prostřednictvím Městského fondu rozvoje bydlení podpoříme výstavbu nájemních sociálních bytů. Původní bytový fond magistrát rozprodal, a to zavinilo nedostatek nízkonákladového nájemního bydlení. Město sice v současnosti disponuje novým bytovým fondem, ale počet startovacích nájemních bytů pro mladé nebo slabší příjmové skupiny Liberečanů není dostatečný.

2. Pomůžeme městským organizacím získat dotace z EU

Město bude maximálně podporovat organizace při žádostech o projekty podporované z evropských zdrojů. Zajistíme jim poradenství, garance, případně finanční pomoc prostřednictvím překlenovacích úvěrů.

3. Perspektiva pro mateřské školy a základní školy

Budeme investovat do sanací škol i rozvoje školních hřišť. Na měnící se počty dětí v mateřských nebo základních školách nebudeme reagovat se zpožděním. Chceme úzce spolupracovat se soukromými školkami a školami. Rodičům, kteří nenajdou místo v městské školce, poskytneme příspěvek na školku soukromou. Je to efektivnější než výstavba nových předražených objektů.

4. Pro zrušení hazardu a heren

Gamblerství představuje vážný sociální problémem. Víme, že plošný zákaz provozování hazardu nepřinese konec kasin.  Jsme však proti existenci stovky heren na území města, ve kterých bují kriminalita a sociálně patologické jevy. Navrhujeme hazard omezit. Jsme pro zrušení stávající městské vyhlášky a povolení provozování této činnosti pouze na jedné adrese v městském objektu, který bude snadno monitorován a kontrolován městskou i státní policií, kde nebude například dovolená hra hráčům pod vlivem alkoholu, jak je tomu v západních zemích. Omezený příjem z hazardu by nahradily příjmy z nájemného za pronájem prostor.  

5.Program pro handicapované a seniory

Znevýhodněným spoluobčanům chceme vylepšit život ve městě. Zkontrolujeme dopravní dostupnost. Nabídneme jim pracovní příležitosti na magistrátu, v městských společnostech a organizacích.  Vytvoříme podmínky a finančně podpoříme jejich sdružování. Senioři jsou aktivní skupinou společnosti. Postaráme se o jejich začlenění do aktivit, využití jejich zkušeností a střetávání generací na různých stupních.

Zobrazit více...

Pořádek ve městě

NÁŠ PROGRAM

Volební program Nového směru pro komunální volby v Liberci
5P pro Liberec

1. Přívětivý domov
2. Pořádek ve městě
3. Podpora sociálně slabých a dětí
4. Profesionální správa města
5. Přátelský Liberec

2. Pořádek ve městě

1. Pro běžné opravy chodníků a ulic

Nechceme stavět vzdušné zámky a utrácet miliony korun za drahé projekty, dáme přednost běžným věcem, opraveným cestám a chodníkům kolem domů, na sídlištích i v okrajových částech města. Zlepšíme i žalostný stav silnic v majetku města.

2. Pro větší zapojení Technických služeb města Liberce do oprav komunikací

Není nutné na opravy komunikací najímat cizí soukromé firmy. Liberečané si nepřejí privatizaci podniku Technické služby města Liberce. Prosadíme proto jejich větší zapojení do prací pro magistrát.

3. Pro lepší péči o veřejná prostranství

Zajistíme lepší úklid veřejných prostranství. Zapojíme do nich více podnik Technických služeb nebo i obecně prospěšnou společnost Komunitní práce Liberec. Zlepšíme estetickou tvář města, postaráme se, aby zmizely nelegální reklamy na veřejném majetku

4. Proti diskriminaci některých čtvrtí města

Využití finančních zdrojů města by mělo být rovnoměrné ve všech čtvrtích města. Nedopustíme, aby se na některé části města zapomínalo při rozvoji, nutných opravách i při obnově městského majetku.

5. Pro širokou diskuzi o podobě veřejných prostranství

V případech, kdy půjde o rozsáhlé změny podoby libereckých náměstí, parků nebo jiných veřejných míst, jsme pro rozsáhlou odbornou i laickou diskuzi.

Zobrazit více...

Přívětivý domov

NÁŠ PROGRAM

Volební program Nového směru pro komunální volby v Liberci
5P pro Liberec

1. Přívětivý domov
2. Pořádek ve městě
3. Podpora sociálně slabých a dětí
4. Profesionální správa města
5. Přátelský Liberec

1. Přívětivý domov 

1. Pro snížení daně z nemovitosti a proti navyšování poplatků

Ekonomické problémy a zadlužení města nebudeme řešit na úkor občanů, snížíme daň z nemovitosti na předchozí úroveň, jsme proti zvyšování a zavádění dalších zbytečných poplatků, zdroje budeme hledat v úsporách v řízení města a jeho organizací.

2. Pro dostupné ceny tepla pro občany

I přesto, že město brání občanům v bytových domech se od Teplárny odpojit, každý rok klesá výroba tepla. Odpojují se všichni, kteří souhlas města nepotřebují. Snižování výroby má za následek růst cen tepla. Lokální kotelny a zdroje dokážou teplo vyrobit až o polovinu levněji. Neřešení situace vede k pomalému a neřízenému rozpadu centrálního vytápění. Proto podporujeme řízenou decentralizaci. Ta zajistí občanům, firmám a městu každý rok tisícikorunové úspory za teplo a teplou vodu.  Jsme proti tomu, aby město i nadále bránilo občanům odpojit se od Teplárny Liberec

3. Pro vyšší bezpečnost a více strážníků v problémových oblastech

Nejdůležitější je zajištění pořádku a bezpečnosti ve městě, ne šikanování řidičů za drobné přestupky. Posílíme rozpočet městské policie, posílíme hlídky v problémových oblastech. 

4. Pro živé centrum Liberce

Vrátit život do centra Liberce je úkolem na mnoho let. Co však můžeme udělat hned?  Prosadíme parkování v sobotu zdarma, ve všedních dnech prosadíme snížení ceny parkovného v centru města, zavedeme možnost elektronického placení parkovného, přesuneme farmářské trhy na Soukenné náměstí, zrušíme místní poplatky za zábor prostranství restauratérům a kavárníkům za zahrádky před jejich provozovnami.

5. Pro kulturní, sportovní a společenské aktivity

Budeme podporovat veškeré sportovní, kulturní i volnočasové iniciativy a aktivity pro děti a mládež. Chceme prosadit, aby si město neúčtovalo poplatky za obsazení veřejného prostranství při jejich pořádání.

Zobrazit více...

Darovací smlouva

Pokud se nás rozhodnete podpořit peněžním darem, postupujte prosím podle následujících kroků

 • stáhněte si 2x darovací smlouvu 
 • vyplněné je obě zašlete na adresu:

Politická strana Nový směr (NOS)
k rukám p. Ing. Mgr. Petra Černého
Tolstého 279
463 02, Liberec

 • zašlete částku, kterou chcete darovat na bankovní účet č. 261323799/0300 vedený u ČSOB

Potvrzenou smlouvu Vám vrátíme zpět pro uplatnění daňových výhod.

Zobrazit více...

Stanovy strany

Čl. 1 – Základní ustanovení

 1. Název politické strany je Nový směr, zkratka NOS. (dále jen „strana“).
 2. Sídlem strany je Liberec, ul. Tolstého 279, PSČ 463 02.
 3. Strana působí v České republice.
 4. Předmětem činnosti strany je politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. 2 – Programové cíle

 1. Hlavním cílem strany je zlepšení celospolečenského klimatu a politické kultury v České republice. Strana oslovuje občany nikoliv ideologickým zařazením na levou nebo pravou část politického spektra, ale programem proti zneužívání politické moci dosavadními politickými stranami, proti prorůstání byznysu a obchodních zájmů do politiky, proti rostoucí hrozbě korupce a tím i rostoucímu zadlužení veřejných rozpočtů obcí, měst i krajů.
 2. Chceme být stranou občanů respektujících právní řád, chránících svá práva a svobody a respektujících práva a svobody ostatních
 3. Chceme být stranou demokratickou, určenou k podpoře širokými vrstvami obyvatelstva.
 4. Chceme být stranou, která odmítá jakékoliv formy diskriminace, jsme pro rovnost příležitostí
 5. Chceme být stranou, jejíž členové a příznivci jsou tolerantní k názorům ostatních ve společnosti, chceme jednat slušně, s pokorou a úctou ke všem občanům, včetně těch, kteří vyznávají jiné názory.
 6. Chceme být moderní, evropskou stranou, vycházející z tradic evropských národů.

 

Čl. 3 – Členství, práva a povinnosti členů

1. Členem Strany může být každý občan starší 18 let, který:

 1. je plně způsobilý k právním úkonům;
 2. nebyl v minulosti pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu a není ke dni podpisu přihlášky za člena Strany obžalován ze spáchání úmyslného trestného činu;
 3. není členem žádné jiné politické strany nebo hnutí;

2. Člen strany má právo:

 1. účastnit se jednání místní konference,
 2. volit orgány místního klubu a být volen do všech orgánů strany,
 3. předkládat všem orgánům strany náměty, stížnosti a připomínky a být vyrozuměn o řešení,
 4. být pravidelně informován o přijatých usneseních, politických, organizačních a jiných otázkách týkajících se strany,
 5. obhajovat své názory, prosazovat je a předkládat je voleným orgánům strany k rozhodnutí,
 6. upozorňovat na nedostatky ve stranické činnosti a navrhovat jejich odstranění.

3. Člen je povinen:

 1. spolupracovat na uskutečňování cílů strany a prosazování jejího programu,
 2. respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů strany,
 3. dodržovat stanovy strany a prosazovat její programové zásady a cíle,
 4. platit členské příspěvky ve stanovené výši a stanovených lhůtách,
 5. neprodleně oznamovat místnímu klubu změny osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence.

 

Členství ve straně vzniká:

Členství ve straně vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, osobní účastí zájemce o členství ve straně před rozhodnutím rady místního klubu, rozhodnutím rady místního klubu a osobním zaplacením příspěvku s prokázáním totožnosti.

 

Členství ve straně zaniká:

 1. vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,
 2. ztrátou způsobilosti k právním úkonům,
 3. úmrtím,
 4. písemným prohlášením člena strany o vystoupení,
 5. zrušením členství místní konferencí z důvodu závažného porušení povinností stanovených stanovami (čl. 3 odst. 3)
 6. zanikne-li místní klub a člen se do tří měsíců nezaregistruje u jiného místního klubu s platnou licencí,
 7. kandidaturou v parlamentních či krajských volbách za jiný volební subjekt nebo kandidaturou v komunálních volbách za jiný volební subjekt bez souhlasu orgánu strany, v jehož pravomoci je kandidaturu schválit

 

Čl. 4 – Orgány strany

 1. Orgány strany na místní úrovni jsou místní konference a místní rady. Orgány strany na krajské úrovni jsou krajské konference a krajské rady, Na centrální úrovni jsou orgány strany celostátní konference, výkonná rada, rozhodčí výbor a kontrolní a revizní komise.
 2. Statutárním orgánem strany je výkonná rada. Za výkonnou radu jedná a podepisuje předseda nebo výkonnou radou pověřený člen výkonné rady.
 3. Na místní úrovni je orgánem strany se všeobecnou působností místní rada. Za místní radu jedná a podepisuje předseda nebo místní radou pověřený místopředseda nebo jiný člen místní rady.
 4. Na krajské úrovni je orgánem strany se všeobecnou působností krajská rada. Za krajskou radu jedná a podepisuje předseda nebo krajskou radou pověřený místopředseda nebo jiný člen krajské rady.
 5. Všechny kolektivní orgány strany se řídí svými jednacími řády a mohou se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 6. Funkční období všech orgánů strany je dvouleté.

 

Čl. 5. – Místní klub

 1. Místní klub je základním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. V souladu se stanovami se může usnášet a rozhodovat a hospodařit se svěřenými prostředky.
 2. Vznik a zánik místního klubu:
 1. místní klub vzniká usnesením místní konference o vytvoření místního klubu a schválením licence výkonnou radou,
 2. místní klub zaniká usnesením místní konference o rozpuštění místního klubu nebo zrušením licence výkonnou radou; místní klub rovněž zaniká, poklesne-li počet členů místního klubu pod tři členy po dobu 3 měsíců,

 

Předseda místního klubu:

je hlavním představitelem a mluvčím strany v místě,

 1. je odpovědný za činnost strany v místě,
 2. svolává místní konference a místní rady a předsedá jim,
 3. předkládá místní konferenci výroční zprávu o činnosti,
 4. iniciativně vyhledává a navrhuje vhodné kandidáty,
 5. iniciativně získává finanční prostředky.

 

Místopředseda (místopředsedové) místního klubu zastupuje předsedu při jednáních ve vymezených záležitostech na základě jeho pověření a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech.

 

Pokladník místního klubu:

je plně zodpovědný za svěřené prostředky a řádné vedení evidence,

 1. podává místnímu sněmu zprávu o hospodaření.

 

Místní konference:

je nejvyšším orgánem strany v místě,

 1. schází se 1x do roka (dle potřeby častěji),
 2. předseda je povinen místní konferenci svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 členů místní rady nebo minimálně 1/3 členů místního klubu, a to do 30 dnů od doručení žádosti předsedovi; nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda místní konferenci, učiní tak bezprostředně, nejpozději však do 15 dnů, předseda krajského klubu,
 3. složení: všichni členové místního klubu,
 4. působnost: volí každý druhý rok předsedu, případně místopředsedu, pokladníka a členy místní rady a volí své delegáty na krajskou konferenci
 5. schvaluje nominaci kandidátů pro komunální volby,
 6. schvaluje většinovým hlasováním zprávu předsedy a zprávu pokladníka o hospodaření,
 7. rozhoduje o zrušení členství svého člena,
 8. navrhuje kandidáty pro volby do Parlamentu ČR a Evropského parlamentu, do zastupitelstva kraje a kandidáty do orgánů strany.

 

Místní rada:

má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy,

 1. schází se 1x za čtvrtletí (dle potřeby častěji),
 2. předseda je povinen místní radu svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 členů místní rady, a to do 30 dnů od doručení žádosti předsedovi; nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda místní radu, učiní tak bezprostředně, nejpozději však do 15 dnů, předseda krajské rady,
 3. složení: předseda, místopředseda (místopředsedové), pokladník a případně další členové volení místním sněmem,
 4. působnost: rozhoduje o všech záležitostech místního klubu strany v období mezi místními sněmy (při hlasování rozhoduje v případě rovnosti hlasů hlas předsedy), rozhoduje hlasováním o vzniku členství přihlášeného zájemce, rozhoduje o žádosti zájemce o přeregistraci z jiného místního sdružení, a to nejpozději do čtyř měsíců ode dne podání přihlášky nebo žádosti o přeregistraci.

 

 

Čl. 6 – Krajský klub

 

Krajský klub je článkem strany a je tvořen místními kluby kraje. Nejvyšším orgánem strany na krajské úrovni je krajská konference, v období mezi konferencemi má veškerou odpovědnost krajská rada.

Vznik a zánik krajského klubu:

Krajský klub vzniká usnesením krajské konference o vytvoření krajského klubu a konstatováním výkonné rady,

Krajský klub zaniká usnesením krajské konference o zrušení krajského klubu nebo zánikem všech místních klubů kraje a konstatováním výkonné rady.

 

Předseda krajského klubu:

je hlavním představitelem a mluvčím strany v kraji, zodpovídá za činnost strany v kraji,

 1. iniciativně získává finanční prostředky,
 2. svolává krajské konference a krajské rady a předsedá jim,
 3. předkládá výroční zprávu o činnosti krajské konferenci.

Místopředseda (místopředsedové) krajského klubu zastupuje předsedu při jednáních ve vymezených záležitostech na základě jeho pověření a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech

 

Krajská konference:

je nejvyšším orgánem strany v kraji,

 1. schází se 1x ročně (dle potřeby častěji),
 2. předseda je povinen krajskou konferenci svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 členů krajské rady nebo minimálně 1/3 místních klubů v kraji, a to do 30 dnů po doručení žádosti do krajské kanceláře; nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda krajskou konferenci, učiní tak bezprostředně, nejpozději však do 15 dnů, předseda strany
 3. složení: krajská rada a delegáti místních klubů zvolení místními kluby podle klíče stanoveného krajskou radou, členové výkonné rady zvolení za kraj, členové parlamentních klubů a krajští zastupitelé registrovaní v kraji;
 4. působnost: volí každý druhý rok většinovým hlasováním předsedu, místopředsedu (místopředsedy) a krajskou radu, navrhuje celostátní konferenci kandidáty do výkonné rady, kontrolní a revizní komise
 5. schvaluje zprávu předsedy, zprávu rady o hospodaření,
 6. sestavuje krajské kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny a zastupitelstva kraje, schvaluje nominace kandidátů pro volby do Senátu a do Evropského parlamentu,
 7. schvaluje rozpočet krajského klubu

 

Krajská rada:

má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi krajskými konferencemi

 1. schází se 1x za tři měsíce (dle potřeby častěji),
 2. předseda je povinen krajskou radu  svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 členů krajské rady, a to do 30 dnů od doručení žádosti do krajské kanceláře; nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda krajskou radu, učiní tak bezprostředně, nejpozději však do 15 dnů, předseda strany,
 3. složení: předseda krajské rady, místopředseda (místopředsedové) krajské rady a delegáti místních klubů zvoleni krajskou konferencí, členové výkonné rady zvolení za kraj; členové parlamentních klubů a krajští zastupitelé registrovaní v kraji s hlasem poradním,
 4. působnost: rozhoduje o všech záležitostech krajského klubu v období mezi krajskými konferencemi; při hlasování rozhoduje v případě rovnosti hlasů hlas předsedy,
 5. předkládá zprávu o hospodaření krajské konferenci,
 6. členové krajské rady mají právo účastnit se místních rad a konferencí v kraji s hlasem poradním
 7. hospodaří se svěřeným majetkem strany v kraji, jedná a zavazuje se v rozsahu schváleného rozpočtu krajského klubu,

 

Čl. 7 – Celostátní konference

 

 1. Celostátní konference strany je nejvyšším orgánem strany.
  1. Schází se nejméně jednou za dva roky.
  2. Předseda je povinen celostátní konferenci svolat, požádá-li o to nejméně 1/3 členů výkonné rady nebo minimálně 1/3 krajských klubů; koná se nejpozději 2 měsíce od podání návrhu.

Složení:

delegáti s hlasem rozhodujícím: předseda, první místopředseda, místopředsedové, členové výkonné rady, delegáti krajských klubu zvoleni na krajských konferencích podle klíče stanoveného výkonnou radou, delegáti s hlasem poradním: členové kontrolní a revizní komise a hosté pozvaní výkonnou radou nebo grémiem.

Působnost:

 1. volí předsedu, prvního místopředsedu, místopředsedy a zástupce krajských klubů (a jejich náhradníky) do výkonné rady,
 2. volí členy kontrolní a revizní komise (1 za kraj),
 3. schvaluje stanovy a změny stanov,
 4. schvaluje statut kontrolní a revizní komise,
 5. schvaluje zprávu předsedy,
 6. schvaluje zprávu výkonné rady,
 7. schvaluje zprávu kontrolní a revizní komise,
 8. rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany,
 9. rozhoduje o zrušení, rozdělení nebo sloučení strany,
 10. schvaluje pravidla pro výběr kandidátů a pro sestavení kandidátek, vzorový jednací řád a závazný volební řád pro orgány všech stupňů a pro volební konferenci; tímto oprávněním může pověřit výkonnou radu strany
 11. schvaluje pravidla hospodaření strany a rozdělení finančních prostředků,

 

Čl. 8 -  Předseda strany

 1. Je hlavou strany, jejím reprezentantem a mluvčím.
 2. Svolává celostátní konferenci a výkonnou radu a předsedá jim.
 3. Předkládá celostátní konferenci zprávu předsedy strany.

 

Čl. 9 – První místopředseda

 

Zastupuje předsedu strany na základě jeho pověření ve vymezených záležitostech a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech.

 

Čl. 10 – Místopředsedové

 

Zastupují předsedu strany na základě jeho pověření při jednáních ve vymezených záležitostech a v době jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti prvního místopředsedy při jednáních ve všech záležitostech.

 

Čl. 11 – Výkonná rada

 1. Složení:
  1. Předseda strany, první místopředseda a tři místopředsedové, zvolení členové výkonné rady z řad zástupců krajských klubů (1 zástupce za kraj)

Působnost:

je statutárním orgánem strany,

 1. řídí činnost strany a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu,
 2. plní usnesení celostátní konference a odpovídá ji za svou činnost,
 3. má všeobecnou odpovědnost za činnost strany mezi zasedáními celostátní konference
 4. schvaluje většinovým hlasováním ustavení místních klubů (licence) a může tyto licence zrušit
 5. rozhoduje většinovým hlasováním o sestavení kandidátních listin z kandidátů navržených krajskými kluby
 6. předkládá celostátní konferenci zprávu o činnosti a hospodaření strany
 7. schvaluje roční rozpočet strany
 8. schvaluje výroční zprávu o hospodaření strany za účetní období,
 9. schvaluje závazný vzor přihlášky do strany
 10. každoročně určuje termín splatnosti členských příspěvků a jejich minimální výši; členské příspěvky člena nesmí přesáhnout zákonem stanovenou částku,
 11. zřizuje své poradní a iniciativní orgány,
 12. schází se nejméně 1x za měsíc (dle potřeby častěji),
 13. předseda strany  je povinen výkonnou radu svolat, požádá-li o to minimálně 1/3 členů výkonné rady,
 14. ve všech případech hlasování výkonné rady rozhoduje při rovnosti hlas předsedy strany.

Členové výkonné rady mají právo účastnit se zasedání místních a krajských klubů a rad

 

2. Písemné právní úkony za výkonnou radu jako statutární orgán strany podepisuje předseda strany nebo první místopředseda a další místopředseda strany. Osoba oprávněná jednat jménem strany připojí ke svému podpisu i funkční označení.

 

ČL. 12- Kontrolní a revizní komise

 

 1. Kontrolní a revizní komise:
 2. Je revizním orgánem strany,
 3. zřizuje se na celostátní úrovni.

 

Kontrolní a revizní komise strany

je volena celostátní konferencí, má tři členy, členové kontrolní a revizní komise nesmějí být členy výkonné rady,  členy rozhodčího výboru ani zaměstnanci strany

 1. kontroluje hospodářskou a správní činnost strany

 

Čl. 13 – Rozhodčí výbor

 

1. Je rozhodčím orgánem strany

2. Má tři členy volené celostátní konferencí strany; členové výboru nesmějí být členy výkonné rady, členy kontrolní a revizní komise ani zaměstnanci strany

3. rozhoduje ve sporech mezi členy, orgány a články strany

4. přísluší mu závazný výklad stanov strany

5. Rozhodnutí rozhodčího výboru musí být učiněno nejpozději do 60 dnů od data písemného podání

 

ČL. 14 – Hospodaření strany

 

 1. Strana jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. S majetkem strany hospodaří výkonná rada na základě schváleného ročního rozpočtu.
 2. Krajské kluby hospodaří se svěřeným majetkem strany v kraji podle schváleného rozpočtu krajského klubu. Krajská rada může jednat a zavazovat stranu do výše rozpočtu krajského klubu. Pravomoci krajské konference nebo rady při nakládání s majetkem strany v kraji může převzít svým rozhodnutím výkonná rada.
 3. Místní kluby hospodaří na základě vyplacených provozních záloh z prostředků příslušného kraje. Následné vyúčtování předkládají pokladníci místních klubů předsedovi krajské rady.
 4. Zdroje financování strany tvoří příjmy podle platné právní úpravy zákona 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky podle předchozí věty jsou příjmem strany. O jejich vnitrostranickém rozdělení rozhoduje výkonná rada strany
 5. Strana hospodaří jen na základě schválených rozpočtů. Rozpočty musí být schváleny jako vyrovnané nebo přebytkové. Rozpočty na všech úrovních jsou sestavovány na roční období.
 6. Pokud z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany vyplyne majetkový zůstatek, bude tento zůstatek rozdělen rovnoměrně mezi všechny členy strany ke dni likvidace, pokud tento zůstatek nepřipadne ze zákona státu.

 

ČL. 15 – Přechodná a závěrečná ustanovení

 

 1. V případě, že je v kraji ustaven jen jeden místní klub, plní tento klub a jeho vedení zároveň úlohu krajského klubu a krajské rady.
 2. Do vytvoření krajského klubu v předmětném kraji ČR vykonává veškeré pravomoci tohoto krajského klubu výkonná rada.

 

 

 

V Liberci dne 13. 4. 2013

Za přípravný výbor

Ing. Mgr. Petr Černý

Zobrazit více...

Nový směr (NOS)

Hlavním cílem strany je zlepšení celospolečenského klimatu a politické kultury v České republice. Strana oslovuje občany nikoliv ideologickým zařazením na levou nebo pravou část politického spektra, ale programem proti zneužívání politické moci dosavadními politickými stranami, proti prorůstání byznysu a obchodních zájmů do politiky, proti rostoucí hrozbě korupce a tím i rostoucímu zadlužení veřejných rozpočtů obcí, měst i krajů.

Zobrazit více...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články