Logo
Vytisknout tuto stránku
Nový směr (NOS) Nový směr (NOS)

Nový směr (NOS)

Hlavním cílem strany je zlepšení celospolečenského klimatu a politické kultury v České republice. Strana oslovuje občany nikoliv ideologickým zařazením na levou nebo pravou část politického spektra, ale programem proti zneužívání politické moci dosavadními politickými stranami, proti prorůstání byznysu a obchodních zájmů do politiky, proti rostoucí hrozbě korupce a tím i rostoucímu zadlužení veřejných rozpočtů obcí, měst i krajů.

Chceme být stranou občanů respektujících právní řád, chránících svá práva a svobody a respektujících práva a svobody ostatních

Chceme být stranou demokratickou, určenou k podpoře širokými vrstvami obyvatelstva.

Chceme být stranou, která odmítá jakékoliv formy diskriminace, jsme pro rovnost příležitostí

Chceme být stranou, jejíž členové a příznivci jsou tolerantní k názorům ostatních ve společnosti, chceme jednat slušně, s pokorou a úctou ke všem občanům, včetně těch, kteří vyznávají jiné názory.

Chceme být moderní, evropskou stranou, vycházející z tradic evropských národů.

Copyright © Strananos.cz Všechna práva vyhrazena