Menu

Zprávy kontrolního výboru by neměly být zapomenuty

Na minulém jednání zastupitelstva projednávali zastupitelé zprávy kontrolního výboru. Mimo jiné též kontrolní zprávu o výběrovém řízení a realizaci výstavby kontejnerové mateřské školy F. L. Věka a také průběh výběrového řízení na poskytovatele revolvingového úvěru.

Členy obou kontrolních skupin byli také členové klubu nezávislých zastupitelů, v případě školky Ing. Milan Šulc, v případě revolvingu Ing. Mgr. Petr Černý, který kontrolní skupinu vedl. Závěry kontrolního výboru jsou natolik závažné, že by rozhodně neměly být uklizeny pod stůl.

V případě realizace výstavby kontejnerové školky kontrolní výbor konstatovat několik pochybení. Předně nebyla dodržena odhadovaná cena zakázky, která měla být 25 mil. Kč bez DPH. Navýšení ceny ve výběrovém řízení proti ceně zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek činí 7.007 tis. Kč, což je více než 28%. Navýšení ceny díky proběhnutým vícepracím oproti vysoutěžené ceně je 5.7%. Důvodem vysoké vysoutěžené ceny je nízký počet uchazečů o zakázku a také úrokové náklady na dodavatelský úvěr, započtené do ceny díla. Požadavek dodavatelského úvěru totiž odradil více než desítku uchazečů, kteří měli zájem se soutěže zúčastnit. Pikantní na celé věci je pak skutečnost, že vítězi výběrového řízení, společnosti AWEA zajišťovalo úvěr město zástavou svých nemovitostí! Kontrolní výbor upozornil na skutečnost, že zástava nemovitosti pro zajištění úvěru jako možnost nebyla v zadávací dokumentaci vůbec řešena a nebyla tak předem projednána v zastupitelstvu města, kterému jedinému je ze zákona vyhrazeno rozhodovat o zastavení nemovitých věcí. Dále kontrolní výbor konstatoval, že došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. Kontrolní výbor také vyslovil názor, že projektová dokumentace měla být zhotovena zadavatelem, tedy městem. Předešlo by se tak vzniku neočekávaných více prací, které město zaplatilo právě proto, že město jako objednatel řádně nespecifikovalo své požadavky.

Je zřejmé, že postup odboru školství nebyl zodpovědný a umožnil neúměrné zvýšení očekávané ceny díla a zároveň nedodržení termínu plánovaného otevření nové školky. Přestože všem zastupitelům je dnes jasné k jakým pochybením došlo, stavba má i své zastánce. Tím prvním je náměstek Jiří Šolc, který už při slavnostním otevření nové školky řekl, že stavba nebyla v žádném případě předražena. Druhým zastáncem je jeho kolega z hnutí Liberec občanům náměstek Kamil Jan Svoboda, který se stejným způsobem vyjádřil na lednovém jednání zastupitelstva. Jen připomínám, že to byl právě náměstek Svoboda, který svým jednáním blokoval uzavření kontrolní zprávy, když více než pět měsíců odmítal odpovědět na dotazy kontrolní skupiny. Následně byl proto vyzván k odstoupení z funkce náměstka, k čemuž se do této doby rovněž nevyjádřil.

O zprávě kontrolního výboru k výběrovému řízení na revolving se dočtete v příštím vydání Zpravodaje.

Ing. Mgr. Petr Černý

předseda klubu nezávislých zastupitelů

zpátky nahoru

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články