Menu

Klub nezávislých zastupitelů vyzval k rezignaci náměstka Svobodu

Na zatím posledním jednání zastupitelstva města Liberce vyzval předseda klubu nezávislých zastupitelů Ing. Mgr. Petr Černý náměstka primátorky pro oblast školství Kamila J. Svobodu k odstoupení z funkce.

Důvodem je velmi podivné otálení náměstka Svobody ve věci odpovědi na dotazy členů kontrolního výboru, které se týkají kontroly výběru dodavatele, financování a výstavby kontejnerové školky F. L. Věka. O co jde konkrétně? Dne 28. května 2013 se obrátila předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Skřivánková a členové kontrolního výboru Ing. Šulc a Ing. Mgr. Černý na náměstka Svobodu s dopisem, ve kterém byly uvedeny otázky, týkající se nejasností ve věci víceprací na realizaci výše uvedeného díla. Uspokojivé zodpovězení otázek bylo nutné pro dokončení kontrolní zprávy kontrolní skupinou kontrolního výboru. Náměstek Svoboda přislíbil vypracovat odpověď na tento dopis do konce měsíce června. Následně na konci června kontaktoval předsedu klubu nezávislých zastupitelů Černého a požádal o prodloužení lhůty k odpovědi o jeden týden, tedy cca do 7. července 2013.

Když odpověď nedorazila ani do konce letních prázdnin, urgovali členové kontrolní skupiny odpovědi veřejně na prvním zasedání zastupitelstva 5. září. Náměstek Svoboda přislíbil odpověď vypracovat obratem. Bohužel, teprve bezprostředně před jednáním zastupitelstva dne 26. září obdrželi žadatelé vyjádření zaměstnance magistrátu města, který však nebyl kontrolní skupinou dotazován, a vyjádření externího subjektu (E mailem, bez podpisu zpracovatele). Proto žadatelé znovu urgovali o vyjádření se k problému přímo náměstka Svobodu. Ten opět přislíbil rychlou reakci. Výsledkem bylo předložení týchž dokumentů v podobě předložené již dne 26. září, tentokrát již s podpisem pana náměstka Svobody proti podpisu několik minut před jednáním zastupitelstva dne 31. 10. 2013. Odpověď tak tazatelé obdrželi po 155 dnech.

Klub nezávislých zastupitelů považuje, bez ohledu na výsledek šetření kontrolního výboru zastupitelstva ve věci samé, výše popsané jednání náměstka Svobody jako vyjádření naprosté neúcty a nerespektování postavení vedoucího představitele města k institutu kontrolního výboru zastupitelstva a tím potažmo vlastně k občanům (voličům), jejichž zájmy má jako volený náměstek hájit a proto jej vyzvalo k rezignaci.

Klub nezávislých zastupitelů

zpátky nahoru

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články