Menu

Rozpočet města 2014: Lhaní do vlastní kapsy

Rozpočet města pro rok 2014 skrývá mnohá úskalí, o kterých je dobré vědět. Zásadní je zejména nedostatečná výše rezervy, která byla navržena jen ve výši 10 mil. Kč, tedy ani ne ve výši 1% rozpočtu.

Zastupitelstvo města sice následně výši rezervy zvýšilo na 25 milionů, upozorňuji však na skutečnost, že výše rezervy by se měla pohybovat minimálně v úrovni 10% rozpočtovaných nákladů, tedy někde okolo 150 mil. Kč a, to k pokrytí neočekávaných výdajů a rizik. Těch má bohužel Liberec před sebou několik. Připomeňme jen nepravomocně udělenou pokutu ve výši 200 mil. Kč + sankci ve stejné výši (pokutu spojenou s MS v lyžování) či finanční vyrovnání se společností Eltodo za odstoupení od smlouvy. V kontextu s tím, že daňové příjmy navrženého rozpočtu jsou, řekněme kulantně velmi optimistické, nemusí stávající rezerva pokrýt ani nižší výběr těchto daní.

Co je však horší, je současná rozpočtová praxe. Často totiž dochází k posunu úhrady některých závazků do dalšího rozpočtového období (zejména jde o úhradu Dopravnímu podniku a Technickým službám). Vzhledem k přenesení této zátěže z roku 2013 a vzhledem k nutnému zapojení kontokorentních úvěrů do rozpočtu 2014, fakticky neplánujeme pokles celkové zadluženosti města. To je cesta do pekla, neboť si tak město nově půjčuje na úhradu starých dluhů. V takové situaci, bude li se opakovat, k oddlužení města alespoň na rozumnou úroveň, nedojde nikdy.

Jenže, jaký je před námi výhled? Příjmy města se zvedat nebudou, ani v roce 2014, ani v dalších letech. Dlouho očekávaný hospodářský růst může přinést rozpočtu města spíše jen jednotky milionů korun navíc a ani stát pravděpodobně rozpočtové určení daní ve prospěch měst a obcí nezmění. Jedinou možnou cestou je přizpůsobit strukturu výdajů plánovaným příjmům, a nelhat si přitom do vlastní kapsy. Přestože o tom hovoříme už čtvrtým rokem, strukturálních změn za tu dobu proběhlo jen minimálně a jejich dopad je zanedbatelný. Výsledkem tohoto chování je každoroční krácení rozpočtů všech příspěvkových organizací a dalších výdajů města na úroveň, která v mnoha případech již hraničí s únosností. Takový postup však produkuje nekvalitu a demotivuje lidi odpovědné za vedení těchto institucí i řadové zaměstnance.

Pokud by se naplnily černé scénáře možného rozpočtového vývoje, může nová politická reprezentace převzít radnici s prázdnými bankovními účty, vyčerpanými kontokorentními úvěry, hromadou nezaplacených faktur a mnohamilionovými platbami dodavatelům, odloženými na rok 2015. Situace nebude tak vážná pouze v případě, nerezignuje li zastupitelstvo města na důkladnou a pravidelnou kontrolu průběžného hospodaření města se včasnou reakcí na možný negativní vývoj.

Ing. Mgr. Petr Černý, klub nezávislých zastupitelů

zpátky nahoru

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články