Menu

Snad náměstí nezůstane v této podobě

Současná podoba Soukenného náměstí je z převážné většiny dílem předchozích politických reprezentací. Neměli jsme žádnou možnost tento projekt ovlivnit.

Bylo li přáním bývalého vedení města udělat ze Soukenného náměstí prostor pro každodenní setkávání a občasné shromaždování většího počtu občanů, lze jeho současnou podobu pochopit. Teprve budoucnost ukáže, jestli občané budou tento prostor preferovat před náměstím E Beneše. Co bychom současné podobě náměstí vytknuli je skutečnost, že z finančních důvodů nedošlo na realizaci plánované dominanty náměstí v podobě uměleckého prvku ani k realizaci záměru využít část náměstí pro farmářské trhy, které se v mezičase usadily jinde. Lásku architekta k velkému počtu laviček lze pochopit jen se zjištěním, že jeho firma byla zároveň jejich dodavatelem. Díky velkému počtu laviček však ztrácí odpočinkový prostor náměstí potřebnou intimitu. Smutné je také to, že se nepodařilo z náměstí odstranit ohyzdný stánek s trafikou. Bylo nutné zachovat prostory stávajících toalet pod náměstím? Jsme názoru, že v dnešní době tyto toalety i při jejich rekonstrukci bez rozšíření původních prostor nevyhovují jak z hlediska hygieny, dispozic, tak i možností bezbariérového přístupu. Investor si navíc nadělil do vínku budoucí starosti s údržbou nevzhledných makrolonových vstupů.

V souvislosti s přeměnou náměstí však náš klub nejvíce kritizuje uzavření průjezdu Revoluční ulicí, což vede k jejímu vylidnění. Bohužel jsme i přes petici občanů byli v radě města přehlasováni. Uzavření ulice nejenže poškozuje místní podnikatele, kterým krátí tržby, ale rovněž zhoršuje dopravní situaci v této oblasti, když dopravní zácpy se tvoří od Šaldova náměstí až k parkovacímu domu obchodního centra Fórum. Ulevit této těžké dopravní situaci bylo dříve možné právě odbočením do Revoluční. Preferujeme proto obnovení průjezdu Revoluční ulicí s možností uzavření ulice v případě shromáždění konaných na Soukenném náměstí. Budování cyklostezek v centru města formou pevné uliční čáry v závislosti na líci fasád původních objektů mnoho radosti neudělá jak mezi podnikateli provozující své podniky v již beztak vymírajícím centru Liberce, tak i mezi starousedlíky (stálé experimenty s režimy dopravy formou pokus-omyl), tak v konečné fázi všem občanům kvůli zbytečnému prodražování stavby vzhledem k chatrným financím města jako pozůstatku dřívějších vlád.

Za klub nezávislých zastupitelů

Ing. Mgr. Petr Černý, Ing. Milan Šulc

zpátky nahoru

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články