Menu

Budova bývalých městských lázní na ul. Masarykova

Snad každý ji zná a pro většinu z nás je to srdeční záležitost. Nejen pro její původní krásu, ale i její historii.

Díky zastupitelstvu z období 1998 – 2002 se podařilo budovu získat do majetku města a následně díky dobré práci úředníků radnice prosadit záměr rekonstrukce objektu do dotačního titulu v rámci evropských dotací.

Když se zdálo, že již nic nebrání zahájení rekonstrukce a tím i záchraně této zdevastované stavby, bylo téma bývalých městských lázní zneužito politicky zástupci Změny pro Liberec. Náhle přišli „experti“ jak se dnes ukazuje „na vše“ s nápadem, jak se zviditelnit. Vznesli desítky obvinění z korupce, zmanipulování zakázky, předražení stavby, podali trestní oznámení, obvinili stavební firmu, že stavbu vůbec nestaví apod. Desítky obvinění prezentovali na tiskových konferencích a na svých internetových stránkách – pod heslem „čím hůře pro město – tím lépe pro nás“.

Aktivita těchto „odborníků na vše“ docílila toho, že stavbě bylo zastaveno financování a město muselo vynaložit obrovské částky na skutečné expertní posudky renomovaných znalců, aby se zjistilo, jaká je skutečnost. A ejhle. Náhle se prokázalo, že žádné zmanipulování zakázek se neuskutečnilo, žádné předražení stavby nebylo, žádné podané trestní oznámení se nepotvrdilo a stavbu staví skutečně firma, která veřejnou soutěž na realizaci vyhrála. Dosud dokonce žádné vícepráce na stavbě nejsou a do konce stavby pravděpodobně ani nebudou.

Skutečné záměry zástupců Změny pro Liberec jsou dnes všeobecně známy. Je potřeba je sdělit veřejnosti, aby si občané města uvědomili, že díky hysterii určité skupiny lidí město téměř přišlo o evropské peníze. Budova bývalých městských lázní by byla pravděpodobně v blízké budoucnosti demolována z důvodu devastace. Moc tomu již ostatně nechybělo.

Úkolem volených zastupitelů je starost o město. To co předvedlo politické uskupení Změna pro Liberec, však není starost o město a občany města, ale snaha způsobit městu škody. Tyto škody také způsobila a nemalé (poškození města v rámci EU s cílem znemožnění čerpání dotací, poškození u renomovaných bankovních institucí, zbytečně vynaložené peníze na znalecké posudky a expertizy). Zkrátka pro některé platí, že „politika je politika“ a blaho občanů a rozvoj města včetně záchrany cenných staveb jsou na okraji jejich zájmu.

 

Klub nezávislých zastupitelů

zpátky nahoru

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články