Menu

Referendum o prodeji městského majetku? Přinejmenším předčasné

Referendum, tedy přímé hlasování široké veřejnosti o konkrétní otázce je vrcholným aktem přímé demokracie.

V zemi, ve které je hluboce ukotvena zastupitelská demokracie, by se akt místního referenda měl používat účelně, jen v případě nejzávažnějších otázek v životě obce a rozhodovat by se mělo o věcech, na které nepanuje na veřejnosti až tak jednoznačný názor.

První liberecké referendum bude sice zajímavou zkušeností pro všechny liberecké občany, ale považujeme jej za poněkud předčasné, zejména pokud jde o první dvě otázky referenda, které se týkají prodeje letiště a podniku Technických služeb. Je sice pravdou, že zastupitelstvem města, ve shodě s interními pravidly, byl schválen záměr prodeje obou těchto aktiv, to však automaticky neznamená, že by následně zastupitelé zvedli většinově ruku pro jejich prodej.

Podobně jako většina lidí při prodeji svého majetku, by se i zastupitelé rozhodovali s ohledem na prodejní cenu vzešlou z výběrových řízení. V případě letiště je problém již vyřešen, neboť ani minimální požadovanou cenu nikdo nenabídl. Otázka v referendu je tedy bezpředmětná, protože i kdyby se občané vyslovili pro prodej letiště, nikdo ho za peníze stanovené znaleckým posudkem nechce. A za cenu, která se rovná například výši jednoroční městské dotace do divadla F. X. Šaldy nebo čtvrtletnímu provoznímu příspěvku města na MHD, letiště neprodá žádný ekonomicky uvažující občan, natož zastupitel, jemuž občané svěřili do rukou správu veřejného majetku. Tudíž se předpokládá, že tento majetek bude spravovat s péčí řádného hospodáře.

V případě TSML je situace podobná. V současné době se teprve znalecky stanovuje hodnota podniku pro jeho případný prodej. Pokud neznáme cenu, nemůžeme se kvalitně rozhodnout, jestli je pro město výhodné společnost nebo její část prodat. I tady je tedy reálně možné, že zastupitelé by pro prodej TSML ruku stejně nezvedli a otázka položená v referendu je i tady přinejmenším předčasná.

V souvislosti s uvedeným nezbývá než položit si otázku, k čemu a hlavně komu případné referendum má sloužit? Zda je ku prospěchu občanů města, či jde pouze o snahu určité skupiny lidí zajistit si předvolební kampaň financovanou za peníze daňových poplatníků.

 

Ing. Mgr. Petr Černý

Ing. Milan Šulc

Klub nezávislých zastupitelů

zpátky nahoru

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články