Menu

Třídění odpadu má nepochybně smysl

Třídění dopadu má nepochybně smysl, je ale třeba občany přesvědčit o jeho účelnosti. Není možné, aby přežíval v lidech dojem, že se jimi pracně vytříděný odpad někde následně smíchá dohromady a likviduje.

Podobné zmínky o těchto excesech vedou ke ztrátě motivace obyvatel ke třídění odpadu. Město by v tomto ohledu mohlo aktivněji podporovat zejména osvětovou činnost, nejlépe už od útlého věku.

Důležitým motivačním prvkem ke třídění odpadu by však měla být rozumná, akceptovatelná úroveň poplatku za odpady. Tento poplatek je dnes již velmi vysoký a klub nezávislých zastupitelů nebude podporovat žádný návrh, který by směřoval ke zvýšení tohoto poplatku. Odměňujme občany za odpovědný přístup ke třídění odpadu.

 

Ing. Mgr. Petr Černý, klub nezávislých zastupitelů

zpátky nahoru

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články