Menu

Nová školní hříště? Realizace se odkládá

O dotačním programu IPRM Atraktivní a kvalitní život v Liberci toho bylo už napsáno hodně. Přesto přidám ještě jeden letošní příběh na toto téma.

V rámci tohoto dotačního programu byl jedním z projektů na seznamu také projekt s názvem „Volnočasové plochy Liberec I“. Pod tímto názvem se ukrývají projekty na modernizace a vybudování kvalitních školních hřišť ve čtyřech libereckých školách (ZŠ U Soudu, ZŠ Vrchlického, ZŠ Křižanská a ZŠ Na Výběžku). Vzhledem ke skutečnosti, že podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže je jednou ze tří hlavních priorit našeho volebního programu, v maximální možné míře podporujeme realizaci tohoto projektu. Jeho cena je odhadována na 31 milionů korun, dotace z EU činí 85% ceny. Realizace se zatím odkládá, vedení města letos nenašlo 4,65 milionů korun na financování spoluúčasti tohoto projektu. I když možná spíše nechtělo najít. Výsledkem je promarnění termínů k administraci úspěšné žádosti o dotační peníze. Hřiště, která tak mohla v příštím roce sloužit dětem, postavena nebudou.

Od samého začátku existence seznamu dotačních projektů jsme zmiňovali, že volnočasové aktivity dětí a mládeže jsou pro nás prioritou. Podporu rozpočtu města na tento rok jsme podmiňovali právě dostatkem prostředků na projektovou přípravu a spoluúčast na realizaci. Naši koaliční partneři nám přislíbili, že nám vyjdou vstříc a peníze v rozpočtu na tyto věci vyčlení.

Již začátkem roku jsme však poslouchali, že projektové přípravy nezačaly, protože příslušný odbor nemá peníze na spoluúčast a projektovat „do šuplíku“ nebude. Naši kolegové z ČSSD kladli důraz zejména na plynulé financování přestavby objektu bývalých lázní. V té době se již několikátý měsíc kolegovi Šolcovi z LO nedařilo sehnat žádné bankovní úvěry na financování města. V médiích se nechal slyšet, že banky Liberci prostě půjčit nechtějí. Vysoutěžený revolvingový úvěr byl drahý a měl být zastaven nemovitostmi města v čele s Arénou. Bylo to v téže době, kdy kolega Šolc intenzivně hovořil o nutnosti prodeje letiště, protože městu schází peníze nejen na úhradu dluhů, ale i na běžný provoz. Vše se změnilo v okamžiku, kdy rada města shodila ze stolu Šolcův návrh na odkup pozemků soukromého vlastníka v Machníně městem, shodou okolností stejné osoby, o které se hovořilo v souvislosti se zájmem o nákup libereckého letiště. Když se následně tento jediný zájemce o prodej letiště do výběrového řízení nepřihlásil, najednou, jako mávnutím kouzelného proutku, banky začaly jevit větší zájem o půjčky městu. Vítězná Equa bank už netrvala na poskytnutí zástavy Arénou a objevily se ještě další dvě banky ochotné půjčit za rozumných podmínek. Jen připomínám, že v té samé době našel kolega Šolc v rozpočtu pro svého kolegu náměstka Svobodu několik milionů korun na provedené vícepráce na kontejnerové školce v ul. F. L. Věka a následně dalších 6 milionů na zaplacení DPH z těchto prací, na kterou se v rozpočtu jaksi pozapomnělo.

A jaký je výsledek toho všeho? Nejprve se objevily snahy projekt „volnočasových aktivit I“ ze seznamu vyřadit, jednoduše proto, že není projekčně připraven a nebude moci být čerpána dotace. V tu chvíli se také začaly objevovat jiné, náhradní projekty, včetně projektů soukromých investorů, o kterých se naopak hovořilo, že jsou kompletně připraveny k realizaci a čerpání dotace. Protože jsme podmínili realizaci těchto školních hřišť naším setrváním v koalici, rozhodla rada města na svém prvním říjnovém jednání, že projektové přípravy budou pokračovat, aby mohla být hřiště vybudována v alespoň dalším možném dotačním období, když to stávající naši koaliční partneři promarnili.

Ing. Mgr. Petr Černý,

Klub nezávislých zastupitelů

zpátky nahoru

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články