Menu

Zprávy kontrolního výboru by neměly být zapomenuty – II. část

V minulém čísle radničního Zpravodaje jsem slíbil čtenářům poskytnout informace o obsahu závěrečné zprávy kontrolního výboru k výběrovému řízení na poskytnutí revolvingového úvěru. Zprávu zpracovala pracovní skupina kontrolního výboru, kterou jsem vedl. Přestože finální výsledek není tak hrozivý jako v případě výběrového řízení na zhotovitele stavby MŠ F. L. Věka, o které jsem psal minule, nelze ignorovat některé chyby, ke kterým při výběrovém řízení došlo. A nelze opomenout ani nezřídka se vyskytující „podivnosti“.

Zobrazit více...

Zprávy kontrolního výboru by neměly být zapomenuty

Na minulém jednání zastupitelstva projednávali zastupitelé zprávy kontrolního výboru. Mimo jiné též kontrolní zprávu o výběrovém řízení a realizaci výstavby kontejnerové mateřské školy F. L. Věka a také průběh výběrového řízení na poskytovatele revolvingového úvěru.

Zobrazit více...

Proč revolvingový úvěr za každou cenu?

Zastupitelstvo města Liberce schválilo na svém říjnovém zasedání přijetí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů IPRM. Ručit za 150 milionový úvěr bude město multifunkční arénou, za kterou před lety zaplatilo několikanásobně více.

Zobrazit více...

Třídění odpadu má nepochybně smysl

Třídění dopadu má nepochybně smysl, je ale třeba občany přesvědčit o jeho účelnosti. Není možné, aby přežíval v lidech dojem, že se jimi pracně vytříděný odpad někde následně smíchá dohromady a likviduje.

Zobrazit více...

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články